Utöver de traditionella industriportarna erbjuder Lindab en snabbrullport med en hastighet på upp till 2,5 m/sek. Porten är utrustad med en kraftig portduk UTAN hårda bottenbjälkar av aluminium eller liknande och med självreparerande egenskaper som hjälper till att förlänga portens livstid, minska driftskostnaderna och samtidigt ge dig en stabil drift med färre driftsavbrott i det dagliga arbetet.