LDC – Kombination
 • LDC – kombination
 • LDC – kombination
 • LDC – kombination
 • LDC – kombination
 • LDC – kombination
 • LDC – kombination
 • LDC – kombination

LDC – kombination av isolering och ljus

 • En kombinerad lösning som tar det bästa från LDI- och LDP-typerna och skapar en otroligt harmonisk enhet. Här uppnås den goda isoleringsförmågan samtidigt som ljus släpps in.
 • Levereras som standard i både aluminium och stål, där ett stort utbud av standardfärger eller speciallack hjälper till att skapa ett harmoniskt utseende som är anpassat efter byggnaden.
 • Sektionerna levereras som standard i anodiserat aluminium, men kan även lackeras så att porten framstår som en komplett enhet.
 • Porten kan levereras med fönster, antingen som 28 mm dubbla termoakrylrutor eller som högisolerande tredubbla termoakrylrutor, om porten sitter i en uppvärmd byggnad.
 • Oavsett typ av ruta kan rutans yta varieras – från rep- och kemikaliesäkra rutor till gråtonade och inbrottssäkra polykarbonatrutor.
 • LDC-porten är även särskilt lämplig för användning i tvätthallar eller andra fuktiga omgivningar, eftersom vattenupptagningen i den extruderade kärnan av polystyren endast är en sjättedel av andra använda kärnmaterial.