Teknisk information

Ett säkert och miljövänligt portsystem

testad_enligt_SS-EN-13241-1_standarden

Uppfyller de senaste kraven på prestanda och säkerhet i enlighet med SS-EN 13241-1. Allsidigt sortiment takskjutportar med övertygande funktion och finish.

Stor flexibilitet och många kombinationsmöjligheter gör det enkelt att skräddarsy porten så att den passar perfekt oavsett byggnadens och portöppningens utseende.

Är stort ljusinsläpp önskvärt ska man välja panoramasektioner (LDP). Om isoleringsförmågan är viktigast bör man satsa på isolerade sektioner (LDI). De olika typerna av sektioner kan också kombineras (till en LDC) och förses med önskvärd fönstertyp. Portbladet kan också vid behov förses med en persondörr.

De kraftiga ytskikten och de många färgalternativen bidrar också till att takskjutportarna i Lindab Doorline-serien är arkitektoniskt och byggtekniskt idealiska lösningar.

Miljö och säkerhet är också högprioriterat. Miljöanpassade material och välkonstruerade säkerhetsanordningar gör Lindab Doorline ledande inom det miljöoch säkerhetsmässiga området. Lindab Doorline erbjuder helt enkelt miljövänliga, skräddarsydda lösningar med hög kvalitet och säkerhet.

Ni är välkomna att kontakta Lindab A/S för att få mer information, råd och vägledning:

Annette Grejsmark:
T. 070 696 93 29
E. annette.grejsmark@lindab.com

För tekniska specifikationer kan du läsa eller ladda ner ”Teknisk information”.