LDP – Panorama
 • LDP – panoramaportar
 • LDP – panoramaportar
 • LDP – panoramaportar
 • LDP – panoramaportar

LDP – panoramaportar med stort ljusinsläpp

 • En stark arkitektonisk lösning som öppnar upp för panoramautsikten och samtidigt ökar ljusinsläppet in i utställningslokalen eller produktionshallen.
 • Tillverkade av extruderade ramprofiler som ger flexibla lösningar i förhållande till sektionsindelningen.
 • Sektionerna levereras som standard i anodiserat aluminium, men kan även lackeras så att porten framstår som en komplett enhet.
 • Kan också levereras som standard med både aluminium- och stålfyllningar, där ett stort utbud av standardfärger eller speciallack hjälper till att skapa ett harmoniskt utseende som är anpassat efter byggnaden.
 • Kan också levereras med perforerade fyllningar, om det föreligger ett behov av ventilation av parkeringshus eller liknande.
 • LDP-porten kan levereras med fönster, antingen som 28 mm dubbla termoakrylrutor eller som högisolerande tredubbla termoakrylrutor, om porten sitter i en uppvärmd byggnad.
 • Oavsett typ av ruta kan rutans yta varieras – från rep- och kemikaliesäkra rutor till gråtonade och inbrottssäkra polykarbonatrutor.