12 starka anledningar

12 starka anledningar till att välja Lindabs industrilösningar

Här får du 12 starka anledningar som gör Lindab PortXpert till den bästa portleverantören. Klicka på bjälkarna och se fördelarna.

1 – Rikstäckande service med lokal förankring

Med 12 auktoriserade Lindab PortXperter fördelade över hela Sverige, finns vi alltid nära dig. Antalet PortXperter är ständigt ökende. Det betyder att du är garanterad landstäckande service av erfarna montörer, samtidigt som de känner dig och ditt lokalområde.

2 – Snabb service för alla porttyper och fabrikat

Lindab PortXperter säljer ett brett sortiment av reservdelar för båda sina egna och konkurrenternas portlösningar. Det betyder att du alltid kan vara säker på snabb service och reparation av dina portlösningar, oavsett typ och märke.

3 – Lågt U-värde och det starkaste portbladet för det nordiska klimatet

Alla industriportar från Lindab är utrustade med marknadens starkaste portblad. Det har ett lågt U-värde på endast 0,95 W/m2K. Det garanterar dig en solid, driftsäker och tät portlösning. Porten är utvecklad för att kunna motstå hård belastning, som exempelvis kraftig vind och kyla, vilket är vanligt i det nordiska klimatet. Samtidigt minskar porten värmeförlusterna från din byggnad.

4 – Stabila och användarvänliga lastbryggor för alla användningsområden

Lindab erbjuder ett brett utbud av lastramper, så att du alltid kan hitta en lösning som passar för din varumottagning för inkommande och utgående varor. Alla våra lösningar är utformade så att de säkrar en stabil övergang mellan byggnaden och fordonet. Det ger en effektiv arbetsgång och minimerar belastningen på truckföraren samt slitage på utrustningen som används för av- och pålastning.

5 – Dansk tillverkning säkerställer kort leveranstid

Lindab tillverkar alla våra portar och reservdelar i egna fabriker i Danmark. Med det korta avståndet från Danmark till Sverige, samt vårt rikstäckande nätverk av Lindab PortXperter, kan vi erbjuda dig en av marknadens kortaste leveranstider.

6 – Helhetslogistiklösning minimerar energiförbrukningen

En helhetlig logistiklösning från Lindab som kombinerar våra industriportars täta konstruktion och höga isoleringsförmåga med en effektiv vädertätning, gör att värmeförlusterna från dina byggnader reduceras till ett minimum. Det gör att du kan se fram emot lägre energikostnader.

7 – Effektiv vädertätning skyddar medarbetarna mot kyla och drag

Med en vädertätning från Lindab är du garanterad en vädertätning som är helt tät vid bilarna när det genomförs av- och pålastning. Vädertätningen bidrar till en bra arbetsmiljö, där du och dina medarbetare uppnår optimalt skydd mot kyla, drag och dåligt väder.

8 – Skräddarsydda lösningar efter dina behov

Med vårt breda sortiment av industriportar, ramper och vädertätningar, samt ett omfattande tillbehörsprogram, kan Lindab PortXperter skräddarsy port- och logistiklösningar efter dina behov. Vi erbjuder samtidigt stor frihet vad gäller utformning och design, med ett stort urval av färger och många kombinationsmöjligheter.

9 – Driftsäker och självreparerande snabbrullport

Utöver de traditionella industriportarna erbjuder Lindab en snabbrullport med en hastighet på upp till 2,5 m/sek. Porten är utrustad med en kraftig portduk UTAN hårda bottenbjälkar av aluminium eller liknande och med självreparerande egenskaper som hjälper till att förlänga portens livstid, minska driftskostnaderna och samtidigt ge dig en stabil drift med färre driftsavbrott i det dagliga arbetet.

10 – Kompletta port- och logistiklösningar från en leverantör

Med allt från industri- och snabbrullportar till lastbryggor, vädertätningar och kompletta lasthus är Lindab totalleverantör av individuella port- och logistiklösningar av Lindabs välkända kvalitet. Med vårt landstäckande nätverk av Lindab PortXperter behöver du endast en leverantör som kan serva dig och din verksamhet.

11 – Kompetent rådgivning från auktoriserade Lindab-montörer

Alla våra Lindab PortXperter är erfarna och auktoriserade återförsäljare och montörer av Lindabs portlösningar. Därmed är du garanterad specialiserad rådgivning och service, samt korrekt montering av dina portlösningar från Lindab.

12 – Specialdesignade konstruktioner ger driftsäkra vädertätningar

Lindabs vädertätningar är designade med en kollisionssäker ram utan fjäderverkan. Det betyder lång hållbarhet och mycket lättare och billigare reparationer om vädertätningen skulle bli påkörd.

Go to Top