Portar från Lindab är miljödeklarerad med EPD - från vagga till grav

Portar från Lindab är miljödeklarerade med EPD
– från vagga till grav

Miljö och hållbarhet i fokus

På Lindab försöker vi hela tiden att optimera vår verksamhet så vi kan reducera vårt miljö- och klimatavtryck. Det gör vi genom att utveckla nya produktionsmetoder för våra produkter och hitta lösningar som använder minimalt med energi och naturliga resurser, därmed minskas de negativa konsekvenserna för miljön. Vi använder stål i vår produktion, vilket är ett av få material som kan återanvändas oändligt, utan att förlora sina egenskaper. Det medför mindre CO2-utsläpp i naturen och ett mindre energispill.

Marknadens mest miljövänliga port

En unik portlösning som tåls att jämföras! Vi låter gärna vår port bli mätt, testad och jämförd. Kärnan i porten från Lindab är nämligen helt unik och enastående med sina egenskaper – i alla avseenden. Det har vi bevis på.

Miljödeklarerad

Lindab har utarbetat en EPD – Environmental Product Declaration, som ger trygghet för byggherren och entreprenören i miljömässigt hållbara byggen, t.ex. DGNB, BREEAM m.fl. och säkrar en minimal miljö- och klimatbelastning från vagga till grav.

Produktionen är ISO 40001-certifierad och är belägen Danmark, där Lindab, sedan 1995, har producerat portar av polystyren som är kärnan i marknadens mest miljövänliga port. Det passar byggen med fokus på optimal resursförbrukning och respekt för miljön.