Grön innovation i blå lådor

Från Lindab får du grön innovation i blå lådor – även när det gäller våra portar. Vi fokuserar på att utveckla gröna produkter med nya, smarta och gröna lösningar som hittar vägen till byggarbetsplatserna – till nytta för miljön, ekonomin och slutanvändarens välbefinnande.

Vår ambition är att vara den föredragna leverantören till byggbranschen. Detta kräver att vi uppfyller våra kunders, partners och slutanvändares behov av god service och klimatvänliga, långlivade produkter till rimliga priser. Av samma anledning är vår utvecklingsavdelning bemannad med de mest innovativa hjärnorna som utvecklar och producerar beprövade hållbara produkter.

Lindabs portar är klimatvänliga och har en lång rad positiva egenskaper. De är konstruerade med återvinningsbara material och vi dokumenterar deras hållbarhet med en miljövarudeklaration (EPD). Utöver de mer tekniska och klimatvänliga egenskaperna öppnar våra portar upp en värld av designmöjligheter där bara fantasin sätter gränser och estetiska krav kan uppfyllas.

Portar från Lindab är din garanti för en hållbar lösning som stödjer byggnadens funktionella och designmässiga krav.

Dokumenterat hållbara dörrar via EPD och DGNB

Det uppskattas att byggsektorn står för nästan 30 % av våra totala CO2-utsläpp, där byggmaterial står för cirka 10-15 % av utsläppen. Därför är byggbranschen, och inte minst de material vi använder inom bygg- och anläggningsindustrin, en självklar plats att vidta åtgärder för att uppfylla Danmarks mål att minska våra CO2-utsläpp med 70 % till 2030. 

År 2023 kommer livscykelanalyser med LCA-beräkningar att bli en obligatorisk del av byggreglerna för all nybyggnation. Byggnadsmaterial är tillsammans med byggnadsdrift två viktiga parametrar som ligger till grund för LCA-beräkningar. Sedan 2017 är alla våra portar märkta med en produktspecifik EPD (Environmental Product Declaration), som dokumenterar deras miljöpåverkan. På så sätt kan du se om Lindabs portar bidrar till att din byggnad ligger över eller under det kommande statliga CO2-gränsvärdet.

Portens EPD kan också användas i en DGNB-certifiering av en byggnad, vilket visar hur hållbar en byggnad är. Vi kallar det dokumenterad hållbarhet. Dörren bidrar positivt till flera kvaliteter i DGNB-certifieringssystemet, eftersom porten är hållbar i flera avseenden.

Hälsosamt inomhusklimat och en värld av designmöjligheter.

Lindabs portar uppfyller en rad olika kriterier. Möjligheten till naturlig ventilation bidrar till ett hälsosamt inomhusklimat (SOC 1.1 och SOC 1.2), medan designfunktionerna möjliggör utsikt och för dagsljus att skapa en hälsosam miljö och minska behovet av elektriskt ljus (SOC 1.4 och ENV 1.1). Lindab-portar gör byggnader tillgängliga för alla eftersom den skapar en öppning utan nivåskillnad, vilket ger enkel tillgång för alla (SOC 2.1).

Verifierad av tredje part

Våra tredjepartsverifierade miljödeklarationer är din garanti för att våra portar uppfyller hållbarhet över ett brett synsätt, och de många anpassnings- och designalternativen resulterar i en hög grad av designfrihet (TEC 1.8). Våra detaljerade installations- och underhållsmanualer är din garanti för en enkel montageprocess och bra drift och underhåll (TEC 1.5 och PRO 1.5).

Hållbar och miljödeklarerad (EPD)

Lindabs portar har en EPD-miljödeklaration som beräknas från vagga till grav, vilket garanterar dig en av de mest miljövänliga portlösningarna på marknaden. Vår 46 mm tjocka panel har en unik kärna av extruderad polystyren som inte bara är mer motståndskraftig, den släpper också ut 50 % mindre CO2 under tillverkningen jämfört med traditionella portar av polyuretanskum.