Bli kontaktad

Om du vill bli kontaktad och ha en pratstund med en av våra kvalificerade partners kan du ange namn, post- och telefonnummer nedan eller kontakta oss direkt på Lindabs Portavdelning i Halmstad.

Annette Grejsmark
Marknadschef Portar
T. 0706-96 93 29
W. annette.grejsmark@lindab.com

Dan Svensson
Senior port konsult
T. 0702-59 58 45
W. dan.svensson@lindab.com